پایش KPI های مناسب، بهترین راه برای جلوگیری از صرف پول و زمان برای چیزهای بی‌فایده است.

آیا استراتژی سئو شما، به‌اندازه‌ی کافی مؤثر است؟ چگونه می‌توانید مطمئن شوید که تلاش‌های شما به نتایج ملموسی ختم می‌شوند؟ برای بهبود عملکرد وبسایتتان، چه باید بکنید؟

با پیگیری معیارهای مناسب عملکرد، می‌توانید به تمامی این پرسش‌ها پاسخ دهید.