گرافیک زیبا و محتوای عالی تنها مواردی نیستند که باید هنگام طراحی سایت اختصاصی برای وب سایت خود روی آنها تمرکز کنید . موارد دیگری نیز وجود دارند که از جمله آنها می توان به طراحی UI و UX اشاره کرد .