ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی یکی از شاخه­های خدمات دیجیتال مارکتینگ است که قصد داریم تا در ادامه بیشتر با آن آشنا شویم . گری توئرک هنگامی که 41 سال پیش ایمیلی را در حجم انبوه برای 400 نفر از مشتریان سازمان تجهیزات دیجیتال ارسال­کرد فکرش را نمی­کرد که فروش 13 میلیون دلاری که حاصل تصمیم او بوده ، منجر به این ­شود که وی لقب پدر اسپم دنیا را به خود اختصاص دهد . هرچند خود معتقد است کار او هدفمند بوده و چون ایمیل را اصولی و به صورت هدفمندانه ارسال کرده­است ، لقب پدر ایمیل مارکتینگ بیشتر برازنده اوست.