یک استراتژی شبکه‌های اجتماعی، خلاصه‌ایست از تمام چیزهایی که برای انجام آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اید و به تحقق آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی امیدوارید. استراتژی، راهنمای اقدامات شماست و به کمک آن، می‌توانید موفقیت یا شکست خود را مشخص کنید.