آخرین باری که چیزی را تجربه کردیده اید را به خاطر می آورید که درباره آن به دوستان خود گفته باشید ؟ این گفته ممکن است یک رستوران یا فروشگاه جدید باشد که تازه افتتاح شده باشد ، یا جدیدترین وسیله ای که شروع به استفاده از آن کرده اید و تجربه کار با آن را دارا هستید . خواه در این مورد صحبت کنید یا توییت کنید ، این هیجان برای به اشتراک گذاشتن چیزی است که باعث ایجاد تبلیغات دهان به دهان (WOMM) می شود و امروز قصد داریم تا درباره آنها صحبت کنیم .