آیا تا به حال این سوال را از خود پرسیده اید که چگونه بازاریابی مبتنی بر مکان می تواند تعامل تجاری شما را افزایش دهد ؟

در گزارشی که در سال 2019 منتشر شد ، آمار و ارقام نشان دادند که تقریباً از هر ده بازاریاب 9 نفر معتقد بودند که بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر مکان فروش آنها را افزایش داده است ، مشتری را افزایش داده و تعامل مشتری را افزایش داده است .