سایت‌های گوناگونی وجود دارند که خدمات گوناگونی را به شما ارائه می‌دهند. این خدمات از فروش محصولات یا انواع خدمات می‌تواند متفاوت باشد. اما برای اینکه بتوانیم از خدمات این سایت‌ها استفاده کنیم و یا محصولاتشان را با اطمینان خاطر خریداری نماییم، باید شیوه‌ای برای اعتماد به اصالت این سایت‌ها و درگاه‌ها بیابیم که بتوانیم با طیب خاطر از محصولات و خدمات این سایت‌ها استفاده کنیم.