فهرست :

  • بک اند چیست ؟
  • زبان های برنامه نویسی بک اند
  • وضعیت شغلی ودرآمد توسعه دهنده بک اند

بک اند چیست ؟

بک‌اند در دنیای کامپیوتر به تمام قسمت‌های وب‌سایت و برنامه‌های نرم‌افزاری گفته می‌شود که توسط کاربر قابل مشاهده نیستند. این بخش از وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها با قسمت سمت کاربر یا فرانت‌اند در ارتباط است ‌. سمت کاربر به تمام آیتم‌هایی گفته می‌شود که توسط کاربر یا بازدیدکننده وب‌سایت قابل رویت است. در مقاله‌ای جداگانه بطور کامل در مورد فرانت‌اند و برنامه‌نویسی سمت کاربر صحبت شده‌است.