بازاریابی محتوایی چیست ؟
بازاریابی محتوا یک رویکرد بازاریابی استراتژیک است که متمرکز بر ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند ، مرتبط و سازگار برای جذب و حفظ مخاطب هدف کسب وکار شما است .
یا در یک تعریف ملموس تر بازاریابی محتوایی را اینطور تعریف می کنیم که یک روش بازاریابی برای ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند ، مرتبط و سازگار برای جذب و به دست آوردن مخاطبی است که برای ما اقداماتی در جهت سود آوری بیشتر انجام می دهد .
بازاریابی محتوایی برای کسب وکار ها را اینطور می توان معنی کرد که شما به جای اینکه محصولات یا خدمات خود را تنوع دهید و از آنها برای ترغیب مشتریان استفاده کنید ، محتوای واقعاً مرتبط و مفیدی را در اختیار مشتری و مشتری خود قرار می دهید تا به آنها در حل مشکلات کمک کند. این موضوع به آنها این انگیزه را می  دهد که خود به سمت شما بیایند .
تحقیقات سالانه نشان می دهد که اکثر بازاریابان از بازاریابی محتوا استفاده می کنند . در واقع ، توسط بسیاری از سازمان های برجسته در جهان ، از جمله P&G ، مایکروسافت ، سیسکو سیستمز ، و … استفاده می شود . همچنین توسط مشاغل کوچک و فروشگاه های یک نفره در سراسر جهان توسعه و اجرا شده است. چرا؟ چون بازاریابی محتوایی است که کار می کند .
بازاریابی بدون محتوای عالی غیرممکن است .
صرف نظر از اینکه از چه نوع تاکتیک های بازاریابی استفاده می کنید ، بازاریابی محتوا باید بخشی از روند شما باشد ، نه چیزی جداگانه. بازاریابی با کمک محتوای با کیفیت ، بخشی از انواع بازاریابی است .